СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Комисија за уставни прашања


Е-пошта: k-ustav@sobranie.mk

Комисијата има претседател, шеснаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • спроведување на Уставот;
  • предлози за изменување и дополнување на Уставот;
  • начелни прашања од уставен карактер во врска со донесувањето и извршувањето на законите и другите прописи и акти  и
  • други прашања од уставен карактер.

                                                                                    
                            Претседател:
ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ

Заменик на претседателот: АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ

                                      Членови: ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ
                                                        БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ
                                                        ИВАН СТОИЛКОВИЌ
                                                        МАЛИША СТАНКОВИЌ
                                                        ДАРКО ДИМИТРИЕВСКИ
                                                        НАДИЦА ТАНЧЕВА-ТУЛИЕВА
                                                        ЦВЕТАНКА ИВАНОВА
                                                        ТИТО ПЕТКОВСКИ
                                                        АНА ПАВЛОВСКА-ДАНЕВА
                                                        ИВОН ВЕЛИЧКОВСКИ
                                                        ДРАГИША МИЛЕТИЌ
                                                        ЕРДОГАН САРАЧ
                                                        ЕРМИРА МЕХМЕТИ
                                                        СУЗАНА САЛИУ
                                                        ИМЕР АЛИУ
                                                        ФЛАМУРЕ ДЕМИРИ-КРЕЦИ

       Заменици на членовите: ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
                                                      ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
                                                      ЃОРЃИ КОЏАБАШИЕВ
                                                      ДРАГАН НАСТЕСКИ
                                                      БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ
                                                      СИЛВАНА БОНЕВА
                                                      ПАВЛЕ САЗДОВ
                                                      ОЛИВЕР СПАСОВСКИ
                                                      НАТАША САВОВА-САЛКОВСКА
                                                      АНДРЕЈ ПЕТРОВ
                                                      СОЊА МИРАКОВСКА
                                                      РЕЈХАН ДУРМИШИ
                                                      САМКА ИБРАИМОСКИ
                                                      ХАЈРИЕ МИСИМИ
                                                      ЏЕВАТ АДЕМИ
                                                      БЕКИМ ФАЗЛИУ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.