Пратеници

 

 

 

 

 

Биљана Настеска
 

Член на СДСМ. Родена на 14.9.1959 во Кичево. Македонка. Дипломирала на Медицински факултет, специјалист по психијатрија. 


Активности во Собранието:

  • Комисија за здравство, член 
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член 
  • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
  • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член 
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
Click