Пратеници

 

 

 

 

 

Благоја Деспотовски

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 21.7.1958 во Кичево. Македонец. Дипломирал на Електротехнички факултет, Скопје.

 

Активности во Собранието:

  • Комитетот за односи меѓу заедниците, заменик-претседател
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
  • Комисија за труд и социјална политика, член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
  • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
Click