Пратеници

 

 

 

 

 

 

Имер Алиу

 

Член на ДПА. Роден на 26.3.1977 година во Тетово. Албанец.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за уставни прашања, член 
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик-член
  • Делегација во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
  • Делегација во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
Click