Пратеници

 

 

 

 

Ќенан Хасипи

 

Претседател на ДПТМ. Роден на 1.12.1955 во с. Врапчиште. Турчин. Доктор по медицина, интернист, Медицински факултет, Скопје.

 

Активности во Собранието:

  • Комитетот за односи меѓу заедниците, член
  • Национален совет за евроинтеграции, член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за европски прашања, член
  • Комисија за надворешна политика, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
Click