Пратеници

 

 

 

 

Крсто Мукоски

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 24.9.1974 во Белград, Република Србија. Македонец. Дипломирал на Економскиот факултет „Св.Климент Охридски“, менаџер по осигурување.

 

Активности во Собранието:

 • Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, член
 • Комисија за оценување на основаноста на Предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на претседателот на Република Македонија, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Делегација во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), шеф на Делегација
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
Click