Пратеници

 

 

 

 

 

 

Лидија Димова

 

Член на СДСМ. Родена на 7.4.1960 во Битола. Македонка. Завршила на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. 


Активности во Собранието:

  • Национален совет за евроинтеграции, претседател
  • Комисија за европски прашања, член 
  • Комисија за надворешна политика, заменик-член
  • Комисија за култура, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, потпретседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
Click