Пратеници

 

 

 

 

 

 

Лилјана Кузмановска

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 15.7.1962 во Битола. Македонка. Дипломирала на Економски факултет.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-претседател
  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за економски прашања, член
  • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
Click