Пратеници

 

 

 

 

 

 

Миле Андонов
 


Член на СДСМ. Роден на 10.8.1962 во Кочани. Дипломиран економист. 


Активности во Собранието:

  • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
  • Комисија за финансирање и буџет, заменик-претседател 
  • Комисија за економски прашања, член 
  • Комисија за уставни прашања, заменик-член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член  
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
Click