Пратеници

 

 

 

 

 

 

Милева Горгиева
 


Член на СДСМ. Родена на 17.3.1963 во Струмица. Дипломиран професор по одделенска настава. 


Активности во Собранието:

  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, член  
  • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член 
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
Click