Пратеници

 

 

 

Мирјана ХаџиевскаЧлен на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 1.11.1983 во Битола. Македонка. Дипломиран наставник, Педагошки факултет - Битола.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за култура, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
Click