Пратеници

 

 

 

 

 

Мирван Џемаиљи


Член на ДУИ. Роден на 6.10.1974 во Куманово. Албанец. Доктор на науки, Филолошки факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје.

 

Активности во Собранието:

  • Национален совет за евроинтеграции, член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
  • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
  • Комисија за култура, заменик-член
  • Делегација во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
Click