Пратеници

 

 

 

 

Нора Алити

 

Член на ДУИ. Родена на 2.3.1984 во Тетово. Албанка. Има завршено MIB School of management - Осигурување и управување со ризик во финансиски институции. Магистер.Активности во Собранието:

  • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
  • Комисија за европски прашања, заменик-претседател
  • Комисија за надворешна политика, член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член 
Click