Пратеници

 

 

 

 

 

Орхан Ибраим

 

Член на ДПА. Роден на 16.4.1964 во с. Опае, Липково. Албанец. Има дипломирано на Универзитетот „Св. Климент Охридски“.

 

Активности во Собранието:

 • Комитетот за односи меѓу заедниците, член
 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • омисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за култура, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
Click