Пратеници

 

 

 

 

 

 

Шкодране Дарлишта

 

Член на ДУИ.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за економски прашања, член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
Click