Пратеници

 

 

 

 

 

 

Стефан Богоев
 

Член на СДСМ. Роден на 28.8.1989 во Скопје. Македонец. Дипломиран економист, магистрант на применета економија, Универзитет Американ колеџ - Скопје.


Активности во Собранието:

  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
  • Комисија за европски прашања, член 
  • Комисија за економски прашања, член
  • Комисија за култура, заменик-член  
  • Делегација во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
Click