Пратеници

 

 

 

 

Трајчо Димков

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 22.7.1967 во Штип. Македонец. Дипломиран професор по физичко воспитување, Факултет за физичка култура. 

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-претседател
  • Комисија за европски прашања, член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
Click