ПратенициФлоре Масалковски

 

 

 

 

 

 

Роден е 1950 година во с. Кукуречани, Битола. Македонец. Завршил Правен факултет. Помошник на генералниот директор на “Прехрана” во Битола. Живее во Битола.

 

Click