Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Славјанка Стојанова 

 

 

 

 

 

 

Родена е 1953 година во Свети Николе. Македонка. Завршила Економски факултет. Претседател на Извршниот совет  на Собранието на општина Свети Николе. Живее во Свети Николе.