Пратеници

 

 

 

 

 

 

АНЕТА СИМЕСКА-ДИМОСКА

 

Член на СДСМ. Родена на 13.3.1970 во Прилеп. Македонка. Дипломиран инженер технолог, Технолошко-металуршки факултет, Скопје.


Активности во Собранието:

  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член 
  • Комисија за уставни прашања, член
  • Комисија за економски прашања, заменик-член
  • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член• Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член

 

Е-пошта: A.SimeskaDimoska@sobranie.mk

Click