Пратеници

 

 

 

 

 

БЕТИ РАБАЏИЕВСКА-НАУМОВСКА  

 

Член на СДСМ. Родена на 24.9.1973 во Ресен. Македонка. Доктор на медицина, специјализант по оториноларингологија, Медицински факултет – Скопје. 

 

Активности во Собранието:

  • Законодавно-правна комисија, член
  • Комисија за здравство, член
  • Комисија за локална самоуправа, член 
  • Комисија за европски прашања, заменик-член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член

 

Е-пошта: B.RabadzievskaNaumovska@sobranie.mk

Click