Пратеници

 

 

 

 

 

БЛАГОЈ БОЧВАРСКИ

 

Член на СДСМ. Роден на 9.1.1985 во Штип. Македонец. Дипломиран инженер архитект, Архитектонски факултет - Скопје. 

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
  • Законодавно-правна комисија, заменик-член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
  • Комисија за надворешна политика, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО), член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член 

Е-пошта: b.bocvarski@sobranie.mk

Click