Пратеници

 

 

 

 

 

 

БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ

 

Член на СДСМ. Роден на 11.9.1965 во Гостивар. Македонец. Магистер по технички науки од областа на градежништвото, Градежен факултет, УКИМ, Скопје.

Активности во Собранието:

  • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
  • ККомисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
  • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член 


Е-пошта: b.trpevski@sobranie.mk

Click