Пратеници

 

 

 

 

 

 

 

ДИМЕ ВЕЛКОВСКИ

 

Член на СДСМ. Роден на 3.12.1973 во Кавадарци. Македонец. Има завршено Земјоделски факултет, УКИМ.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член

 

Е-пошта: d.velkovski@sobranie.mk

Click