Пратеници

 

 

 

 

 

 

КЕТИ СМИЛЕСКА

 

Член на СДСМ. Родена на 13.12.1974 во Прилеп. Македонка. Дипломиран економист, Економски факултет - Прилеп.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за локална самоуправа, член 
  • Комисија за економски прашања, заменик-член
  • Комисија за здравство, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член


Е-пошта: k.smileska@sobranie.mk

Click