Пратеници

 

 

 

 

 

КОСТА ЈАНЕВСКИ 

 

Член на СДСМ. Роден на 13.5.1960 во Штип. Македонец. Специјалист по интерна медицина, Медицински факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за уставни прашања, член
  • Комисија за здравство, член
  • Комисија за европски прашања, заменик-член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член


Е-пошта: k.janevski@sobranie.mk

Click