Пратеници

 

 

 

 

 

 

КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

 

Член на СДСМ. Роден на 22.3.1990 во Струмица. Македонец. Има завршено Економски факултет, ФОН Универзитет.


Активности во Собранието:

  • Буџетски совет, член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за економски прашања, заменик-член
  • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
Click