Пратеници

 

 

 

 

 

 

КУРТО ДУДУШ 

 

Член на СДСМ. Роден на 7.12.1974 во Скопје. Ром. Има завршено Бизнис менаџмент, МИТ. 

 

Активности во Собранието:

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
  • Комисија за локална самоуправа, член 
  • Комисија за уставни прашања, заменик-член
  • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член 
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член

 

Е-пошта: k.dudus@sobranie.mk

Click