Пратеници

 

 

 

 

 

 

ЛИДИЈА ТАСЕВСКА

 

Член на СДСМ. Родена на 10.1.1970 во Куманово. Македонка. Има завршено Филолошки факултет, УКИМ. Магистер на економски науки од областа на бизнис менаџмент.


Активности во Собранието:

  • Комисија за европски прашања, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, член
  • Комисија за уставни прашања, заменик-член
  • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
  • Комисија за култура, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член

 

Е-пошта: l.tasevska@sobranie.mk

Click