Пратеници

 

 

 

 

 

 

ЉУПЧО НИКОЛОВСКИ

 

Член на СДСМ. Роден на 20.8.1983 во Крива Паланка. Македонец. Дипломиран правник, „Јустинијан Први“ - Скопје. 

 

Е-пошта: l.nikolovski@sobranie.mk

Click