Пратеници

 

 

 

 

 

 

МАКСИМ ДИМИТРИЕВСКИ

 

Член на СДСМ. Роден на 29.11.1975 во Куманово. Македонец. Специјалист по деловно право. 

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за одбрана и безбедност, претседател
  • Законодавно-правна комисија, член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
  • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член

Е-пошта: m.dimitrievski@sobranie.mk

Click