Пратеници

 

 

 

 

 

МЕРИ ЛАЗАРОВА

 

Член на СДСМ. Родена на 17.9.1984 во Кавадарци. Македонка. Специјалист по стоматолошка протетика, Стоматолошки факултет, УКИМ - Скопје. 

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за здравство, член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
  • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член 
  • Комисија за култура, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
  • Клуб на пратенички, член на претседателство

 

Е-пошта: m.lazarova@sobranie.mk

Click