Пратеници

 

 

 

 

 

 

МИЛЕВА ГОРГИЕВА

 

Член на СДСМ. Родена на 17.3.1963 во Струмица. Македонка. Високо образование, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.  

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик- претседател
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
  • Комисија за труд и социјална политика, член
  • Комисија за уставни прашања, заменик-член
  • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член

Е-пошта: m.gjorgieva@sobranie.mk

Click