Пратеници

 

 

 

 

 

 

МИРА СТОЈЧЕВСКА

 

Член на СДСМ. Родена на 19.7.1966 во Битола. Македонка. Дипломиран шумарски инженер, Шумарски факултет.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за економски прашања, член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
  • Законодавно-правна комисија, заменик-член
  • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
  • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член

Е-пошта: m.stojcevska@sobranie.mk

Click