Пратеници

 

 

 

 

 

 

ОЛИВЕР СПАСОВСКИ

 

Член на СДСМ. Роден на 21.10.1976 во Куманово. Македонец. Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Скопје.

 

Е-пошта: o.spasovski@sobranie.mk

Click