Пратеници

 

 

 

 

 

 

ПАНЧЕ ИВАНОВ 

 

Член на СДСМ. Роден на 20.9.1964 во Велес. Македонец. Има завршено Економски факултет.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за економски прашања, заменик-член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
  • Комисија за здравство, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член


Е-пошта: p.ivanov@sobranie.mk

Click