Пратеници

 

 

 

 

 

РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА-ЈАНКОВСКА

 

Член на СДСМ. Родена на 10.6.1972 во Скопје. Македонка. Магистер по меѓународни односи и дипломатија, Флечер школа за право и дипломатија, САД.

 

Е-пошта: r.sekerinska@sobranie.mk

Click