Пратеници

 

 

 

 

 

 

РЕНАТА ДЕСКОСКА

 

Член на СДСМ. Родена на 3.5.1972 во Скопје. Македонка. Доктор на правни науки, Правен факултет во Љубљана, Словенија. 

 

Е-пошта: r.deskoska@sobranie.mk 

Click