Пратеници

 

 

 

 

 

РИСТЕ ТАШЕВ

 

Член на СДСМ. Роден на 30.3.1981 во Неготино. Македонец. Дипломиран економист – Менаџмент, Економски факултет, Скопје.


Активности во Собранието:

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за економски прашања, член
  • Комисија за здравство, член
  • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
  • Комисија за европски прашања, заменик-член
  • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член

 

Е-пошта: r.tasev@sobranie.mk

Click