Пратеници

 

 

 

 

 

 

САШО ПОЦКОВ

 

Член на СДСМ. Роден на 17.5.1966 во Гевгелија. Магистер по економија, Економски факултет - Скопје.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за економски прашања, заменик-член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
  • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член


Е-пошта: s.pockov@sobranie.mk

Click