Пратеници

 

 

 

 

 

СЛАВИЦА ШУМАНСКА-МИТЕВА


Член на СДСМ. Родена на 20.10.1980 во Штип. Македонка. Дипломиран филолог по македонски јазик со полски јазик и книжевност, УКИМ - Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје. 

 

Активности во Собранието:

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за култура, член
  • Комисија за европски прашања, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член

 

Е-пошта: S.SumanskaMiteva@sobranie.mk

Click