Пратеници

 

 

 

 

 

 

СТЕФАН БОГОЕВ

 

Член на СДСМ. Роден на 28.8.1989 во Скопје. Македонец. Дипломиран економист, Универзитет Американ колеџ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик- претседател
  • Комисија за европски прашања, член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
  • Комисија за економски прашања, член
  • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член


Е-пошта: s.bogoev@sobranie.mk

Click