Пратеници

 

 

 

 

 

 

БИСЕРА КОСТАДИНОВСКА-СТОЈЧЕВСКА


Член на СДСМ. Родена на 20.2.1986 во Битола. Македонка. Доктор на наука за јазик - англиски, Педагошки факултет, УКЛО - Битола.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за образование, наука и спорт, член
  • Комисија за труд и социјална политика, член
  • Комисија за европски прашања, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Унгарија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член

 

Е-пошта: B.KostadinovskaStojcevska@sobranie.mk

Click