Пратеници

 

 

 

 

 

 

ЈОВАН МИТРЕСКИ


Член на СДСМ. Роден на 20.11.1980 во Струга. Македонец. Дипломиран економист, Економски факултет, Универзитет Св. Климент Охридски - Прилеп.

 

Активности во Собранието:

  • Буџетски совет на Собранието, член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-претседател
  • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
  • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
  • Комисија за економски прашања, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Украина, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член

Е-пошта: J.Mitreski@sobranie.mk

Click