Пратеници

ЉУПЧО НИКОЛОВСКИ


Член на СДСМ. Роден на 20.8.1983 во Крива Паланка. Македонец. Дипломиран правник, Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје. 

Click