Пратеници

 

 

 

 ЛОЛИТА РИСТОВА


Член на СДСМ. Родена на 25.12.1969 во Неготино. Македонка. Магистер на економски науки - МБА Менаџмент, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-претседател
  • Комисија за европски прашања, член
  • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
  • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
  • Клуб на пратенички, претседателка 
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член

Е-пошта: L.Ristova@sobranie.mk

Click