Пратеници

 

 

 

 

 МИЛЕ ТАЛЕВСКИ


Член на СДСМ. Роден на 5.1.1984 во Прилеп. Магистер, Факултет за безбедност - Скопје.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за одбрана и безбедност, претседател
  • Комисија за уставни прашања, заменик-член
  • Комисија за надворешна политика, заменик-член
  • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Интерпарламентарно собрание на Православието (ИПС на Православието), член
  • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член

 

Е-пошта: M.Talevski@sobranie.mk

Click