Пратеници

 

 

 

 СНЕЖАНА КАЛЕСКА-ВАНЧЕВА 


Член на СДСМ. Родена на 12.12.1961 во Охрид. Македонка. Дипломирала на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“.

 

Активности во Собранието:

  • Законодавно-правна комисија, претседател
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за европски прашања, член
  • Комисија за уставни прашања, заменик-член
  • Комисија за култура, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член


Е-пошта:
S.KaleskaVanceva@sobranie.mk

Click