ПратенициЌУРКЧИЕВ НИКОЛА

 

 

 

 

 

 

Член на СДСМ. Роден 1954 година во Гевгелија. Македонец. Дипломиран машински инженер. Добро го познава грчкиот јазик, а се служи со англискиот јазик. Живее во Гевгелија.

Click