Иванов Љубисав 
 

 

 

 

 

 

 

Член и претседател на Социјалистичката партија на Македонија (СПМ). 
     
Поседува волонтерско и професионално политичко искуство во континуиран период од 46 години од кои 30-годишно искуство како пратеник во Сојузното собрание во поранешна СФРЈ, а од осамостојувањето на Република Македонија и пратеник во Собранието на РМ. Координатор на пратеничката група на СПМ во Собранието на РМ. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Албанија. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Сојузна Република Југославија. 
     
Роден 1936 година во с. Трновац, Кратово, РМ. Македонец. Завршил Рударско-геолошки факултет. Генерален директор на Рударско-геолошкиот комбинат "СИЛЕКС" Кратово. Добро ги знае рускиот и германскиот јазик. Живее во Кратово.

Click